PAASPAUZE-week

Zoals u wellicht via de media gehoord hebt, wordt er vanaf maandag 29 maart tot en met vrijdag 2 april geen les gegeven. De leerlingen worden dus volgende week niet op school verwacht. Er zijn ook geen lessen gepland via afstandsonderwijs.

De school is gesloten maar we blijven in die week telefonisch bereikbaar : 050 34 33 73
Ook de interne en externe aanloopfase zijn opgeschort.

Wat gaat wel door:

Werken: de trajectbegeleider van het CLW die de jongere begeleidt (Lieve, Frank, Tijs of Ward), maakt hierover concrete afspraken met de leerling en de werkgever.

Stages: de trajectbegeleider van de externe aanloopfase contacteert hierover rechtstreeks de jongere.

De telefonische oudercontacten: indien u een oudercontact heeft aangevraagd, dan zal de leraar of de leerlingenbegeleider u opbellen op de afgesproken avond. Alle rapporten zijn donderdagavond op de post gegaan.

Vanaf maandag 19 april gaan alle lessen opnieuw voltijds door op school. Samen met u hopen we dat we dan voor de rest van het schooljaar alle lessen op school zullen kunnen organiseren.

Met vriendelijke groeten

Het CLW Team