Algemene Vorming

Instapvoorwaarden Deeltijds onderwijs :

Je bent 16 jaar (zonder voorwaarden)
of
Je bent 15 jaar en je hebt een 1een een 2ejaar secundair onderwijs gevolgd

Instapvoorwaarden Duaal Leren:

 • Je hebt reeds een getuigschrift van de 2egraad behaald
 • Je bent arbeidsrijp en - bereid

 

Getuigschrift 2egraad beroepssecundair onderwijs

-  38 leerplandoelen m.b.t.

 • informatie verzamelen en verwerken
 • probleemoplossend denken
 • individueel en groepswerk
 • maatschappelijke participatie
 • moderne vreemde taal (Frans)

- Je voldoet aan volgende voorwaarden:

 • je bent regelmatige leerling (voldoende aanwezig zijn)
 • je bereikt de leerplandoelen in voldoende mate
 • je bent in het bezit van een certificaat van de praktijkopleiding

- Je wordt permanent geëvalueerd, bijgestuurd en gemotiveerd.

- Je leerkrachten houden je vorderingen bij in een individueel leertraject.

- Je vorderingen en resultaten worden besproken op de klassenraden in de loop van het schooljaar.

- Je resultaten worden meegedeeld in een rapport en op de oudercontacten.

 

Studiegetuigschrift 3egraad beroepssecundair onderwijs

- 40 leerplandoelen m.b.t.

 • informatie verzamelen en verwerken
 • probleemoplossend denken
 • individueel en groepswerk
 • maatschappelijke participatie
 • moderne vreemde taal (Frans)

- Je voldoet aan volgende voorwaarden:

 • je bent regelmatige leerling (voldoende aanwezig zijn)
 • je bereikt de leerplandoelen in voldoende mate
 • je bent in het bezit van een certificaat van de praktijkopleiding

- Je wordt permanent geëvalueerd, bijgestuurden gemotiveerd.

- Je leerkrachten houden je vorderingen bij in een individueel leertraject.

- Je vorderingen en resultaten worden besproken op de klassenraden in de loop van het schooljaar.

- Je resultaten worden meegedeeld in een rapport en op de oudercontacten.

  

Diploma van het beroepssecundair onderwijs

- 33 leerplandoelen m.b.t.

 • informatie verzamelen en verwerken
 • probleemoplossend denken
 • individueel en groepswerk
 • maatschappelijke participatie
 • moderne vreemde taal (Frans)

- Je voldoet aan volgende voorwaarden:

 • - je bent regelmatige leerling (voldoende aanwezig zijn)
 • je bereikt de leerplandoelen in voldoende mate
 • je bent in het bezit van een certificaat van de praktijkopleiding

- Je wordt permanent geëvalueerd, bijgestuurden gemotiveerd.

- Je leerkrachten houden je vorderingen bij in een individueel leertraject.

- Je vorderingen en resultaten worden besproken op de klassenraden in de loop van het schooljaar.

- Je resultaten worden meegedeeld in een rapport en op de oudercontacten.