Werken

Invulling van het voltijds engagement

Eenmaal ingeschreven in het Centrum Leren en Werken heb je de plicht om te voldoen aan het voltijds engagement.

De jongere heeft een weekinvulling van minstens 28 uur. Naast de twee dagen school  (15 u),  is er dus een verplichte invulling  voor de andere dagen (min. 13u). Er zijn een aantal mogelijkheden om dit te realiseren.

 

1- Voortraject:

Je weet nog niet echt wat je wil en welke richting je uit gaat. Je bent nog niet klaar om aan de slag te gaan in een bedrijf. Je start best in het voortraject.  Je kan een module basisattitudes volgen om je vaardigheden en werkattitudes aan te scherpen of bij te spijkeren.

Een volgende module is jobclub en hier kan je terecht voor ondersteuning en begeleiding in je zoektocht naar een passende tewerkstelling.

 

2- Brugproject:

Als je nog niet echt klaar bent om te werken in een bedrijf kun je werkervaring opdoen in een brugproject.

Je wordt tewerkgesteld in een stad- of gemeentebestuur, OCMW, VZW, … We kiezen een brugproject dat zoveel mogelijk aansluit bij de opleiding in school. Na deze ervaring ben je klaar voor reguliere tewerkstelling.

 

3- Reguliere tewerkstelling:

Wanneer je klaar bent voor de arbeidsmarkt, solliciteer je zelf naar een job.  Je tewerkstellingsbegeleider zal je hierin begeleiden.  Wanneer je werk gevonden hebt, geef je de gegevens door aan je begeleider. Je tewerkstellingsbegeleider neemt contact op met het bedrijf en geeft uitleg over het systeem. Je tewerkstelling wordt goed opgevolgd en begeleid.

 

4- Persoonlijk OntwikkelingsTraject (POT):

Om diverse redenen kunnen een aantal jongeren geen van bovenstaande trajecten volgen. Via een Persoonlijk OntwikkelingsTraject ondersteunen wij deze jongeren zodat ze zo snel als mogelijk kunnen aansluiten in een arbeidsgericht traject.

 

Contracten bij de reguliere tewerkstelling en vergoedingen

1- Overeenkomst Alternerende Opleiding (OAO)

  • Je werkgever moet een erkenning aanvragen voor een opleiding of beroep en dit moet aansluitend en alternerend zijn met je beroepsopleiding.
  • Het betreft een contract van bepaalde duur: ‘duur van de opleiding’.
  • Minimum 20 uren werkplekleren gemiddeld per week.Het totaal aantal uren met de 15 schooluren samen, mag de maximaal toegelaten arbeidsduur niet overschrijden.
  • Het betreft een voltijdse overeenkomst en heeft betrekking op het volledige leertraject, zowel de lescomponent als de werkplekcomponent.Dit betekent dat tijdens verlofperiodes op school, de overeenkomst voltijds wordt uitgevoerd.
  • De jongere heeft recht op 20 wettelijke verlofdagen en 20 onbetaalde verlofdagen.

De jongere ontvangt maandelijks een leervergoeding van de onderneming.  Deze vergoeding is zowel verschuldigd voor de opleiding in de onderneming als voor het volgen van de lessen. Dit betekent dat er eveneens loonverlies is bij onwettige afwezigheden op school.

€ 453.20/maand tijdens het eerste opleidingsjaar van de alternerende opleiding.

€ 500.10/maand wanneer je het eerste opleidingsjaar van de alternerende opleiding of de tweede graad van het secundair onderwijs met succes beëindigd hebt.

€ 539.10/maand wanneer je het tweede opleidingsjaar van de alternerende opleiding of het eerste jaar van de derde graad van het secundair onderwijs met succes beëindigd hebt.

  • De jongere met een OAO valt onder ‘het sociaal zekerheidsstatuut alternerende opleiding’.Dit betekent dat de jongere in bepaalde omstandigheden een uitkering kan bekomen.

2- Deeltijdse arbeidsovereenkomst

Ook hier moet je werkgever een aanvraag tot erkenning doen. Je ontvangt een uurloon volgens de sector en de job. Deze vorm wordt gebruikt in de sectoren waar de sociale maribel van toepassing is en voor contracten tussen 13 en 19 uur/week.

 

Duaal leren

Duaal leren is een nieuwe onderwijsvorm die officieel start in september 2019. In duaal leren heb je als leerling zowel opleiding op school als op de werkvloer.